Lekcja I

TEMAT I – KOMPOZYCJA

Zapraszam do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi poniżej, a także do wykonania ćwiczenia, aby lepiej zrozumieć i przyswoić zagadnienie kompozycji.

Kompozycja to budowa dzieła artystycznego, układ elementów tworzących estetyczną całość, 
w których poszczególne elementy są rozmieszczone i uporządkowane w określony sposób.

Przykładowe rodzaje kompozycji:

 • kompozycja otwarta
 • kompozycja zamknięta
 • kompozycja statyczna
 • kompozycja dynamiczna
 • kompozycja rytmiczna

Elementami kompozycji są np.:

 • linia
 • kształt/bryła
 • kolor
 • faktura (struktura)
 • światłocień
 • perspektywa

Niektóre z nich poznamy bardziej szczegółowo w kolejnych lekcjach.

Zachęcam do zapoznania się z tematem poprzez wybrane poniżej propozycje:

Omówienie tematu – film:

Zadanie

Zadanie pomoże w lepszym planowaniu rozmieszczenia poszczególnych elementów na obrazie/rysunku, co w efekcie da bardziej atrakcyjny wyraz dziełu.

Zadaniem jest stworzenie szkicu martwej natury wg poniższych wskazówek:

 • Wyszukanie w domu kilku przedmiotów (np.: jabłko, filiżanka, wazon).
 • Ułożenie wybranych elementów w kompozycji zamkniętej – poniżej przykład takiego rozmieszczenia

Willem Claesz Heda, Deser

Willem Claesz Heda, Deser

Przykład jak wyznaczyć kompozycję zamkniętą:

Zadanie

Proponowany format: A4

Narzędzia: ołówek

Zdjęcia prac plastycznych proszę o przesłanie drogą mailową: 

do góry