O Nas

Zdjęcie przedstawiające siedzibę MDK Koszutka

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach to samorządowa instytucja kultury z ponad 50-letnią tradycją. Jest placówką rozpoznawalną w środowisku ze względu na różnorodność oferty kulturalnej i pozytywny odbiór propozycji programowych. Przez lata budowaliśmy tradycję tego miejsca.

Wspieramy i tworzymy warunki do aktywnego rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, prowadzimy różnorodne formy wychowania estetycznego, edukacji przez sztukę dzieci i młodzieży, którą to można uznać za priorytet naszej działalności.
Prowadzimy działania integrujące różne grupy społeczne. Umożliwiamy realizację inicjatyw kulturalno-społecznych.

Stale budujemy współpracę ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz
wszystkimi, którzy oddziałują na kulturę w mieście.

Zdjęcie przedstawiające filię Dąb

21 października 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" filia "Dąb" przy ul. Krzyżowej 1 w Katowicach. Filia powstała w miejscu dawnego Zakładowego Domu Kultury KWK „Kleofas” i jest odpowiedzią miasta Katowice na rosnące zapotrzebowanie kulturalne w dzielnicy Dąb.

do góry