(u)SŁYSZALNE

(u)SŁYSZALNE - przestrzeń wspólnego rozumienia

to przedsięwzięcie MDK Koszutka w ramach projektu grantowego „Kultura bez barier”, którego operatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plakat promocyjny projektu usłyszalne.

Plakat projektu (u)słyszalne.

Na plakacie w górnej części loga: Fundusze Europejski, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej. Poniżej duży napis przestrzeń wspólnego porozumienia (u)słyszalne. W centralnej części piktogram PJM. Poniżej napis weź udział w wydarzeniach dostępnych dla osób z różnymi potrzebami w obszarze słyszenia. Na dole plakatu logo Katowice dla odmiany, MDK "Koszutka", informacja o partnerach projektu i wartość grantu.

Co to jest kultura bez barier? O jakiego rodzaju bariery może chodzić?

To taka kultura, w której uczestniczyć mogą wszyscy. Również te osoby, dla których to uczestnictwo może być utrudnione lub niemożliwe.

Bariery, na jakie mogą natrafić osoby z utrudnionym dostępem do kultury to m.in.:

 • bariery architektoniczne - osoby poruszające się przy pomocy wózka inwalidzkiego, osoby o lasce, ale także opiekunowie dzieci w wózkach czy osoby niewidome mogą mieć kłopot w dotarciu do miejsca docelowego zarówno w drodze do niego jak i poruszając się wewnątrz instytucji;
 • bariery językowe - osoby używające języka innego niż język polski, osoby posługujące się językiem przestrzenno-wizualnym (język migowy) natrafią na problemy w komunikowaniu się z nimi i do nich;
 • bariery w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej - mogą na nie natrafić wszystkie osoby, dla których nasze komunikaty będą niezrozumiałe np. poprzez brak audiodeskrypcji, brak opisów alternatywnych, brak informacji w PJM, brak przedprzewodnika lub niedostatecznie zrozumiałe zredagowanie treści itp.

Co to jest przestrzeń wspólnego rozumienia w naszym projekcie (u)SŁYSZALNE i jak ją tworzymy?

(u)Słyszalne to takie, które da się usłyszeć, zobaczyć, zrozumieć. To przestrzeń wspólnego doświadczania kultury, uwrażliwienie na indywidualne procesy rozumienia tego czego się doświadcza - komunikatów, znaczeń czy sensów. Przedsięwzięcie polega na poszerzeniu i udostępnieniu oferty kulturalnej osobom z różnymi potrzebami w obszarze słyszenia. Udostępniamy działalność edukacyjną-kulturalną dla dzieci, w których uczestniczą dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD), dzieci g/Głuche, dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dzieci i młodzież - uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach od lutego 2023 r. podczas warsztatów teatralnych pracują z muzykoterapeutami, choreografami i edukatorami teatralnymi tworzą spektakl, którego premiera odbędzie się 6 czerwca 2023r. 

Od marca 2023 r. kadra Miejskiego Domu Kultury Koszutka bierze udział w warsztatach i szkoleniach związanych z inkluzywnością poszerzając swoją wiedzę i umiejętności w zakresie niwelowania barier w dostępie do kultury. Przy pomocy zaproszonych ekspertów tworzymy diagnozę dostępności w naszym domu kultury.

Inkluzywność w kulturze

Inkluzywność w kulturze to stosowanie zasad równości i sprawiedliwości, niedyskryminowanie żadnej osoby, dawanie uczestnikom kultury równych szans na zaangażowanie się i realizację ich potencjałów. W ramach diagnozy prowadzimy konsultacje, między innymi zapraszając na spotkania i do współpracy osoby Głuche i niedosłyszące. Prowadzimy także diagnozę z osobami starszymi, które tworzą trzon naszej grupy odbiorców. Tworząc dostępną (inkluzywną) przestrzeń zapewniamy naszym odbiorcom wydarzenia z pętlą indukcyjną jak również z tłumaczami PJM. Barier może być bardzo dużo i mogą one dotyczyć wszystkich ludzi niezależnie od wieku, umiejętności czy rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Dotyczyć mogą także przestrzeni Internetu.

Zapraszamy na spotkania, podczas których zapewniamy dostęp do sygnału z pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego.

Ikona dostępności pętli indukcyjnejIkona tłumaczeniu na PJM

Plakat z piktogramami informującymi o dostępności.

Plakat piktogramy

Na plakacie w górnej części loga: Fundusze Europejski, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej. Poniżej duży napis przestrzeń wspólnego porozumienia (u)słyszalne. W centralnej części piktogramy informujące o dostępności. Na dole plakatu logo Katowice dla odmiany, MDK "Koszutka", informacja o partnerach projektu i wartość grantu.

 

Harmonogram wydarzeń

 • 03.02. godz. 18.00 "Mój realizm" wernisaż i wystawa prac Antoniego Długiego
 • 06.02. godz. 17:00 „Oman - orientalny klejnot" Spotkanie z podróżnikami z cyklu „Klub Podróżnika”
 • 21.03. godz. 10:00 Spektakl - bajka terapeutyczna w wykonaniu studentów muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 • 21.03. godz. 11.00 Warsztat literacki „Opowieści MOCY” dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących
 • 24.03. godz. 12.30 Kocham Pisać! Warsztaty podstaw kaligrafii z tworzeniem dzieł na papierze czerpanym
 • 03.04. godz.17:00 „Ziemia Święta w obrazach” Spotkanie z podróżnikami z cyklu „Klub Podróżnika”
 • 19.04. godz.16:00 Twórcze zajęcia plastyczne dla seniorów w Polskim Języku Migowym” - „Motyl”
 • 26.04. godz.16:00 Twórcze zajęcia plastyczne dla seniorów w Polskim Języku Migowym” -„Kolorowe ręce”
 • 15.05. godz.17:00 „Hong Kong i Makau. W granicach niezależności” Spotkanie z podróżnikami z cyklu „Klub Podróżnika”
 • 17.05. godz.16:00 Twórcze zajęcia plastyczne dla seniorów w Polskim Języku Migowym” -„ Widzenie”
 • 24.05. godz.16:00 Twórcze zajęcia plastyczne dla seniorów w Polskim Języku Migowym” -„ Portrety”

Podsumowanie naszego projektu

Zapraszamy do obejrzenia filmowego podsumowania naszych wielomiesięcznych działań.

Projekt „Usłyszalne - przestrzeń wspólnego rozumienia”

Projekt "(u)SŁYSZALNE - przestrzeń wspólnego rozumienia", którego celem jest zakup i montaż pętli indukcyjnych, organizacja wydarzeń i warsztatów dostępnych dla osób z wadami słuchu został dofinansowany grantem w wysokości 204 002 zł.

Działanie jest dostępne dla osób niesłyszących w ramach przedsięwzięcia grantowego pod nazwą „Usłyszalne - przestrzeń wspólnego rozumienia” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, programu „Kultura bez barier”
Lider projektu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
Partner strategiczny: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partner Ponadnarodowy: ibk kubia
Partner Pozarządowy: Fundacja Kultury bez barier. Stopka z logotypami Funduszy Europejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz flagą Polski.

do góry