Strona główna/Działalność/Konkursy i Festiwale/Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Mamy już listę Laureatów! Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Nocy Świętojańskiej 22 czerwca o godz. 17.30

XXIV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszego turnieju poetyckiego.

Cele:

 1. Rozwój umiejętności literackich poprzez własny proces twórczy.
 2. Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego.

Adresaci: 

Konkurs  jest adresowany do osób, które ukończyły 16 rok życia.

Zasady organizacyjne:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie droga mailową jednego wiersza o dowolnej tematyce.  Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.
 2. Laureaci pierwszych nagród dotychczasowych Turniejów organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach nie mogą brać udziału w konkursie.
 3. Do wiersza należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia - patrz załącznik.
 4. Termin nadsyłania prac upływa 3 maja 2023 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca’2023
 5. Wiersze należy zgłaszać wyłącznie na adres  mailowy: Kartę zgłoszenia należy wysłać w formie skanu z niezbędnymi podpisami oraz zaznaczonymi zgodami i oświadczeniami.
 6. Jury przyzna nagrody pieniężne oraz wyróżnienia rzeczowe.
 7. Wyniki Turnieju zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy składają w karcie zgłoszenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację swoich utworów na stronie internetowej Organizatora.
 8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby wyróżnione wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.
 9. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy Turnieju zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub mailowo. 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie dostępnym do pobrania poniżej.

Lista Laureatów

Nagrody:

 • I nagroda  -  Bożena Donnerstag (Chorzów)
 • II nagroda  - Irena Wanda Niedzielko (Zalasowa)
 • III nagroda  - Mariola Kruszewska ( Mińsk Mazowiecki )

Wyróżnienia

 1. Arkadiusz Stosur (Nowy Sącz)
 2. Grażyna Kulesza - Szypulska (Łomża)
 3. Milena Gojny-Zbierowska (Chorzów)
 4. Bogdan Nowicki (Świętochłowice)
 5. Monika Małycha (Siemianowice Śląskie)
 6. Tomasz  Lorenc (Łódź)
 7. Remigiusz Czyżewski (Wrocław)
 8. 8. Jerzy Maria Kiersztyn (Zubrzyca Górna)
 9. Krzysztof Arbaszewski (Wyszków)
 10. Wiktoria Lebiedzińska (Boguszyce)
 11. Jakub Wasilewski (Koło)
 12. Marek Włoch (Przemyśl) 

 

Szanowni Państwo.
W związku z organizowanym przez  Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach XXIV Ogólnopolskim Turniejem Jednego Wiersza oraz pojawiającymi się zapytaniami odnośnie regulaminu konkursu, a w szczególności przeniesieniem autorskim praw majątkowych, niniejszym pragnę wytłumaczyć powstałe wątpliwości w tym zakresie. 
Zgodnie z przepisami ustawy z 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej Ustawą) można wyróżnić autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe. 
Autorskie prawa osobiste są prawami podmiotowymi, trwale związanymi z twórcą utworu. Charakteryzują się tym, że są bezterminowe, niezbywalnie i nie podlegają dziedziczeniu. W Ustawie w art. 16 został wskazany katalog uprawnień, jaki łączy twórcę z utworem, tj.:1. Do autorstwa utworu;2. Do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;3. Do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;4. Do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;5. Do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Natomiast jeśli chodzi o autorskie prawa majątkowe, to rozumiemy przez to zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych tych uprawnień. Zgodnie z art. 17 Ustawy twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Aby inna osoba mogła korzystać z utworu, twórcy musi uzyskać od niego licencje na korzystanie z utworu na wskazanych polach eksploatacji. 
Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach pragnie wydać tomik poezji z nagrodzonymi i wyróżnionymi w konkursie, jak również umieścić wiersze na swojej stronie internetowej czy profilu na mediach społecznościowych Facebook. Tomik będzie można nabyć bezpłatnie, zatem Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach w żaden sposób nie będzie zarabiał na utworach prezentowanych przez twórców w konkursie. Pragnę zaznaczyć, że Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach, aby móc dokonać powyższych czynności, potrzebuje uzyskać zgody na korzystanie z wierszy twórców, stąd w regulaminie Turnieju Jednego Wiersza znalazły się zapisy o udzieleniu licencji. 
Wskazuję, że celem konkursu jest promocja twórczości i rozpowszechnienie jej wśród jak największego kręgu odbiorców, a Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach nigdy nie zakładał żadnego wzbogacania się kosztem twórców. Zaznaczam, że zgodnie z regulaminem konkursu prace udostępniane będą tylko i wyłącznie ze wskazaniem autora dzieła. 
Z wyrazami szacunku Organizator 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Konkursy
doc 2023-01-31 Regulamin TJW.2023.doc
ilość pobrań: 320
Regulamin TJW.2023.doc 70.5KB -
do góry