Filia Dąb

Zespół Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" filia "Dąb"

Sekretariat filii "Dąb"

Kierownik filii "Dąb"

Referent ds. administracyjno - finansowych

Organizator imprez

Technik ds. obsługi obiektów

do góry