Kalendarium

terminarz dnia 03.05.2023

Majówkę z Orkiestrą MASO z Charkowa

Miejsce: Koszutka
Kategoria: Koncert
Data: 2023-05-03
Godzina: 17.00
Koncert / 2023-05-03

Koncert w wykonaniu:

 • Dyrygent: Vitalij Liashko

Soliści:

 • Flet - Anastasiia Kosiuk
 • Klarnet - Vladyslav Petryk
 • Trąbka - Denys Bevz
 • Waltornia - Yevhenii Savenko
 • Puzon - Yevhenii Martianov
 • Fortepian - Alina Martianova

W programie:

 • Ignacy Jan Paderewski - Menuet
 • Christoph Willibald Gluck - Melodia z opery „Orfeusz i Euredyka”
 • Jan Sebastian Bach - Badinerie
 • W.A. Mozart - III Koncert waltorniowy Es-dur (Romance, Rondo)
 • Karl Maria von Weber - I Koncert klarnetowy f-moll
 • Vittorio Monti - Czardasz
 • Yevhenii Stankovych - Rapsodia koncertowa na trąbkę fortepian i smyczki
 • Astor Piazzola - Oblivion na puzon i smyczki
 • Stanisław Moniuszko - Uwertura fantastyczna „Bajka”

Kiedy

 • 3 maja (środa) godz. 17.00

Gdzie

 • Miejski Dom Kultury "Koszutka" ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach

Bilety

 • Bezpłatne wejściówki do odebrania w sekretariacie MDK.

XXIV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Miejsce: MDK "Koszutka"
Kategoria: Konkursy
Data: 2023-05-03
Godzina: 23:59
Konkursy / 2023-05-03

Uwaga!
Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 3 maja godz. 23.59!
Czekamy na Wasze prace.

XXIV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszego turnieju poetyckiego.

Cele:

 1. Rozwój umiejętności literackich poprzez własny proces twórczy.
 2. Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego.

Adresaci: 

Konkurs  jest adresowany do osób, które ukończyły 16 rok życia.

Zasady organizacyjne:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie droga mailową jednego wiersza o dowolnej tematyce.  Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.
 2. Laureaci pierwszych nagród dotychczasowych Turniejów organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach nie mogą brać udziału w konkursie.
 3. Do wiersza należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia - patrz załącznik.
 4. Termin nadsyłania prac upływa 3 maja 2023 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca’2023
 5. Wiersze należy zgłaszać wyłącznie na adres  mailowy:  Kartę zgłoszenia należy wysłać w formie skanu z niezbędnymi podpisami oraz zaznaczonymi zgodami i oświadczeniami.
 6. Jury przyzna nagrody pieniężne oraz wyróżnienia rzeczowe.
 7. Wyniki Turnieju zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy składają w karcie zgłoszenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację swoich utworów na stronie internetowej Organizatora.
 8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby wyróżnione wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.
 9. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy Turnieju zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub mailowo. 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie dostępnym do pobrania poniżej.

 

Szanowni Państwo.
W związku z organizowanym przez  Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach XXIV Ogólnopolskim Turniejem Jednego Wiersza oraz pojawiającymi się zapytaniami odnośnie regulaminu konkursu, a w szczególności przeniesieniem autorskim praw majątkowych, niniejszym pragnę wytłumaczyć powstałe wątpliwości w tym zakresie. 
Zgodnie z przepisami ustawy z 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej Ustawą) można wyróżnić autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe. 
Autorskie prawa osobiste są prawami podmiotowymi, trwale związanymi z twórcą utworu. Charakteryzują się tym, że są bezterminowe, niezbywalnie i nie podlegają dziedziczeniu. W Ustawie w art. 16 został wskazany katalog uprawnień, jaki łączy twórcę z utworem, tj.:1. Do autorstwa utworu;2. Do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;3. Do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;4. Do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;5. Do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Natomiast jeśli chodzi o autorskie prawa majątkowe, to rozumiemy przez to zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych tych uprawnień. Zgodnie z art. 17 Ustawy twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Aby inna osoba mogła korzystać z utworu, twórcy musi uzyskać od niego licencje na korzystanie z utworu na wskazanych polach eksploatacji. 
Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach pragnie wydać tomik poezji z nagrodzonymi i wyróżnionymi w konkursie, jak również umieścić wiersze na swojej stronie internetowej czy profilu na mediach społecznościowych Facebook. Tomik będzie można nabyć bezpłatnie, zatem Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach w żaden sposób nie będzie zarabiał na utworach prezentowanych przez twórców w konkursie. Pragnę zaznaczyć, że Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach, aby móc dokonać powyższych czynności, potrzebuje uzyskać zgody na korzystanie z wierszy twórców, stąd w regulaminie Turnieju Jednego Wiersza znalazły się zapisy o udzieleniu licencji. 
Wskazuję, że celem konkursu jest promocja twórczości i rozpowszechnienie jej wśród jak największego kręgu odbiorców, a Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach nigdy nie zakładał żadnego wzbogacania się kosztem twórców. Zaznaczam, że zgodnie z regulaminem konkursu prace udostępniane będą tylko i wyłącznie ze wskazaniem autora dzieła. 
Z wyrazami szacunku Organizator 

do góry