Strona główna/Aktualności/XXV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

XXV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

30 Kwietnia 2024

XXV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszego turnieju poetyckiego.

Lista Laureatów tegorocznej edycji:

Nagrody:

 • I nagroda  - Czesław Markiewicz (Zielona Góra)
 • II nagroda  - Milena Gojny-Zbierowska (Chorzów)
 • III nagroda  - Michał Musioł (Katowice)
 • III nagroda  - Wiktoria Lebiedzińska (Boguszyce) 

Wyróżnienia

 • Iwona Świerkula (Warszawa)
 • Monika Jolanta Cetera (Jaworzno)
 • Paweł Bednarek (Wrocław)
 • Urszula Kopeć-Zaborniak (Cieszanów)
 • Dominik Sobol (Warszawa)
 • Grażyna Kulesza-Szypulska (Łomża)
 • Agnieszka Matejko (Poznań)
 • Martyna Hreczuch (Kiełczów)
 • Irena Wanda Niedzielko (Zalasowa)
 • Joanna Wróbel (Kraków)
 • Michał Kielak (Mińsk Mazowiecki)
 • Monika Małycha (Siemianowice Śląskie)
 • Ewa Wierzbicka (Stalowa Wola)
 • Marek Włoch (Przemyśl)
 • Aleksandra Dybowska (Pruszków)
 • Daniel Otawa (Pogrzebień)

 

Cele:

 1. Rozwój umiejętności literackich poprzez własny proces twórczy.
 2. Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka polskiego.

Adresaci: 

Konkurs  jest adresowany do osób, które ukończyły 16 rok życia.

Zasady organizacyjne:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie droga mailową jednego wiersza o dowolnej tematyce.  Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.
 2. Laureaci pierwszych nagród dotychczasowych Turniejów organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach nie mogą brać udziału w konkursie.
 3. Do wiersza należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia - patrz załącznik*
 4. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2024 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca’2024
 5. Wiersze należy zgłaszać wyłącznie na adres mailowy: TJW@mdkkoszutka.pl
  Kartę zgłoszenia należy wysłać w formie skanu z niezbędnymi podpisami oraz zaznaczonymi zgodami i oświadczeniami.
 6. Jury przyzna nagrody pieniężne oraz wyróżnienia rzeczowe.
 7. Wyniki Turnieju zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy składają w karcie zgłoszenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację swoich utworów na stronie internetowej Organizatora.  
 8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby wyróżnione wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.
 9. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy Turnieju zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub mailowo.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie dostępnym do pobrania poniżej.

Szanowni Państwo.
W związku z organizowanym przez  Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach XXV Ogólnopolskim Turniejem Jednego Wiersza oraz pojawiającymi się zapytaniami odnośnie regulaminu konkursu, a w szczególności przeniesieniem autorskim praw majątkowych, niniejszym pragnę wytłumaczyć powstałe wątpliwości w tym zakresie. 
Zgodnie z przepisami ustawy z 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej Ustawą) można wyróżnić autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe. 
Autorskie prawa osobiste są prawami podmiotowymi, trwale związanymi z twórcą utworu. Charakteryzują się tym, że są bezterminowe, niezbywalnie i nie podlegają dziedziczeniu. W Ustawie w art. 16 został wskazany katalog uprawnień, jaki łączy twórcę z utworem, tj.:1. Do autorstwa utworu;2. Do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;3. Do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;4. Do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;5. Do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
Natomiast jeśli chodzi o autorskie prawa majątkowe, to rozumiemy przez to zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych tych uprawnień. Zgodnie z art. 17 Ustawy twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Aby inna osoba mogła korzystać z utworu, twórcy musi uzyskać od niego licencje na korzystanie z utworu na wskazanych polach eksploatacji. 
Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach pragnie wydać tomik poezji z nagrodzonymi i wyróżnionymi w konkursie, jak również umieścić wiersze na swojej stronie internetowej czy profilu na mediach społecznościowych Facebook. Tomik będzie można nabyć bezpłatnie, zatem Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach w żaden sposób nie będzie zarabiał na utworach prezentowanych przez twórców w konkursie. Pragnę zaznaczyć, że Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach, aby móc dokonać powyższych czynności, potrzebuje uzyskać zgody na korzystanie z wierszy twórców, stąd w regulaminie Turnieju Jednego Wiersza znalazły się zapisy o udzieleniu licencji. 
Wskazuję, że celem konkursu jest promocja twórczości i rozpowszechnienie jej wśród jak największego kręgu odbiorców, a Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach nigdy nie zakładał żadnego wzbogacania się kosztem twórców. Zaznaczam, że zgodnie z regulaminem konkursu prace udostępniane będą tylko i wyłącznie ze wskazaniem autora dzieła. 
Z wyrazami szacunku Organizator 

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Konkursy
pdf 2024-02-23 Regulamin TJW.2024.pdf
ilość pobrań: 1346
Regulamin TJW.2024.pdf 452.67KB zobacz
docx 2024-02-23 Regulamin TJW.2024.docx
ilość pobrań: 418
Regulamin TJW.2024.docx 24.36KB -

do góry