Strona główna/Aktualności/Warsztaty teatralne dla nauczycieli i instruktorów

Warsztaty teatralne dla nauczycieli i instruktorów

22 Października 2016
 

Warsztaty teatralne I stopnia dla nauczycieli prowadzących teatry szkolne, początkujących instruktorów teatralnych oraz wszystkich zainteresowanych! Cykl składa się z 8 bloków warsztatowych, obejmujących następujące zagadnienia (razem 24 godziny warsztatów – 4 spotkania w soboty). Zajęcia będą się odbywały na scenie w sali widowiskowej oraz na sali baletowej. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów wystawiony przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach - Instytucję Szkoleniową wpisaną do Rejestru IS pod numerem 2.24/00247/2016.

1. Scenografia w teatrze: elementy scenografii: oświetlenie, dekoracje, kostiumy, rekwizyty.
Prowadzi: Daniel Szymański – plastyk, scenograf, konstruktor, instruktor. Od ponad dwudziestu lat związany z Teatrem Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie a od lutego 2015 r. kierownik pracowni plastycznej w Teatrze „Ateneum” w Katowicach. Laureat” Teatralnej Kurtynki”(2001r) oraz zdobywca „Anioła Teatralnego 2005-2006” Sztukę lalkarską szlifował pod kierunkiem Granta Masona i Malcolma Knighta ze Scottish Mask & Puppet Centre w Glasgow. Od wielu lat współpracuje z teatrami na terenie całej Polski. Zaprojektował i zrealizował scenografie do wielu spektakli.
Termin: 22 października br. (4 godziny)

2. Elementy reżyserii, praca nad scenariuszem.
Prowadzi: Mieczysław Niedźwiecki – polonista i reżyser, twórca Teatru Młodego Widza w Katowicach, członek Prezydium Zarządu Głównego TKT w Warszawie, wychowawca adeptów sztuki m.in. Ewy Ziętek, Adama Chudzika, Krzysztofa Globisza.
Termin: 22 października br. (4 godziny)

3. Drama: etiudy teatralne, ruch sceniczny, odgrywanie roli.
Prowadzi: Alina Chechelska – Płoskonka – aktorka, ukończyła PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, aktorka Teatru Śląskiego w Katowicach, wykładowca w Studium Teatralnym przy Teatrze Śląskim, podróżnik. Przemierzyła m in. Indie, Sri Lankę, Tajlandię, Kambodżę, Madagaskar, Maroko.
Termin: 5 listopada br. (4 godziny)

4. Żywe słowo w spektaklu: dykcja, emisja, ekspresja, metody pracy z tekstem i nad tekstem, świadoma analiza tekstu, odnalezienie właściwej interpretacji, sztuka recytacji.
Prowadzi: Marek Dindorf – aktor – lalkarz, aktor Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum" w Katowicach.
Termin: 5 listopada br. (4 godziny)

5. Elementy teatru lalkowego: rodzaje lalek używanych w teatrze i ich konstrukcja, podstawy techniki animacji lalek, zasady obowiązujące w dobrym teatrze lalkowym i najczęściej popełniane błędy, maska i jej animacja.
Prowadzi: Danuta Wyszogrodzka – Dindorf - aktorka – lalkarka związana była w przeszłości ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora „Ateneum” oraz z krakowskim Teatrem Lalki i Maski ”Groteska”. Prowadzi zajęcia teatralne z najmłodszymi  przygotowując przedstawienia. Zasiada w jury konkursów recytatorskich i festiwali oraz przeglądów teatralnych.
Termin: 19 listopada br. (4 godziny)

6. Elementy teatru ruchu: warsztat plastyki ciała i jego możliwości, elementy pantomimy, czystość wymowność gestu, twarz i spojrzenie.
Prowadzi: Michał Sabat – instruktor teatralny, mim związany z wrocławskim Teatrem „Forma” Józefa Markockiego, aktor i  założyciel Teatru „Imaginarium”
Termin: 19 listopada br. (4 godziny)

7. Elementy teatru tańca: podstawy choreografii w teatrze, jak unikać błędów i jak uatrakcyjnić spektakl o elementy tańca, tańce wykorzystywane w przedstawieniach. 
Prowadzi: Monika Wachowicz – aktorka i tancerka, instruktor teatralny i pedagog, organizatorka imprez teatralnych, wcześniej związana m. in. z katowickim Teatrem Cogitatur, współpracuje także m.in. z duńskim teatrem Cantabile 2,wiceprezes Stowarzyszenia Teatralnego A PART.   
Termin: 3 grudnia br. (4 godziny)

8. Zajęcia podsumowujące warsztaty teatralne
Prowadzi: Mieczysław Niedźwiecki – polonista i reżyser, twórca Teatru Młodego Widza w Katowicach, członek Prezydium Zarządu Głównego TKT w Warszawie, wychowawca adeptów sztuki m.in. Ewy Ziętek, Adama Chudzika, Krzysztofa Globisza.
Termin: 3 grudnia br. (4 godziny)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Organizator warsztatów teatralnych: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.
Partner warsztatów: Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach
Terminy: Rozpoczęcie warsztatów: 22 października 2016 r. o godzinie 9.00.
Cykl obejmuje 4 spotkania (w soboty): 22.10.2016, 05.11.2016, 19.11.2016, 03.12.2016 (od 9.00 do 15.00) podzielone na 8 bloków tematycznych.
Warsztaty będą się odbywały w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47. (sala widowiskowa ze sceną oraz sala baletowa).
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów wystawiony przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach - Instytucję Szkoleniową wpisaną do Rejestru IS pod numerem 2.24/00247/2016.
Koszt warsztatów od jednej osoby wynosi 350 złotych brutto i obejmuje: udział w warsztatach, materiały dydaktyczne oraz serwis kawowy i kanapki.
UWAGA! Fakturę wystawimy dopiero po zakończeniu warsztatów na podstawie karty zgłoszenia.
Termin zgłoszenia na warsztaty upływa w dniu 14 października 2016 r.
Przesłanie karty uczestnika faxem ( +48322517563 wew. 112) lub e-mailem na adres:  lub  w postaci skanu karty z podpisem uczestnika.

ZAPISY I DODATKOWE INFORMACJE:
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
PCK 19, 40-057 Katowice
www.rok.katowice.pl
tel. +48322517563 lub +48322017780

UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Podobne wiadomości:

do góry