Strona główna/Aktualności/V WOJEWÓDZKI FESTIWAL TALENTÓW

V WOJEWÓDZKI FESTIWAL TALENTÓW

23 Listopada 2018

SZANOWNI PAŃSTWO - INFORMUJEMY, ŻE OSIĄGNELIŚMY LIMIT ZGŁOSZEŃ W KATEGORII ŚPIEW ORAZ TANIEC - PRZYJMUJEMY JESZCZE 10 ZGŁOSZEŃ NA LISTĘ REZERWOWĄ, W PRZYPADKU REZYGNACJI UCZESTNIKÓW ZAPISANYCH WCZEŚNIEJ. LISTA REZERWOWA - BEZ GWARANCJI UCZESTNICTWA W FESTIWALU.

 

Jest nam niezwykle miło ogłosić zapisy do kolejnej, już V edycji Wojewódzkiego Festiwalu Talentów.

Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, którzy chcą zaprezentować swoje pasje, zainteresowania oraz talent. Mogą oni występować w grupie lub indywidualnie. Jury będzie oceniało prezentacje w trzech kategoriach:

  • śpiew, 
  • taniec,
  • recytacja/małe formy teatralne/ kabaret.

Zachęcamy dzieci i młodzież do prezentacji swojej twórczej ekspresji i integracji z uczestnikami z całego województwa. Będzie nam niezwykle miło gościć promotorów aktywnych form spędzania wolnego czasu.

W festiwalu mogą wystąpić wykonawcy indywidualni lub grupy zgłoszone przez szkoły, instytucje kultury, lub opiekunów prawnych. Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy wiekowe

  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
  • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
  • uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klas VII i VIII

V Wojewódzki Festiwal Talentów odbędzie się 23 listopada w sali audiowizualnej MDK "Koszutka" filia "Dąb" (ul. Krzyżowa 1).

Koncert Laureatów odbędzie się 5 grudnia o godzinie 18.00.

Zgłaszający są zobowiązani do dostarczenia czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych do sekretariatu Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" filia "Dąb" ul. Krzyżowa 1, Katowice. - osobiście lub drogą pocztową. Można je również przesłać mailem, w formie skanu, ze wszystkimi stosownymi podpisami na adres  w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń ( śpiew do 40 występów, taniec do 20 występów oraz recytacja/małe formy teatralne/kabaret do 20 występów).

Karty uczestnictwa, zgoda na przetwarzanie danych oraz regulamin do pobrania ze strony.

do góry