Spacerownik

30 Kwietnia 2024

SPACEROWNIK

W miesiącu kwietniu pragniemy zaprosić mieszkańców na spacer/spacery z pracownikami MDK „Koszutka” filia „Dąb” oraz młodzieżą Akademii Wolontariatu CREATOR, aby stworzyć przewodnik po okolicy.

SZUKAMY INTERESUJĄCYCH MIEJSC I ZBIERAMY ZWIĄZANE Z NIMI HISTORIE.

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców dzielnic Wełnowiec, Józefowiec i Dąb, którzy chcieliby podzielić się swoimi historiami, opowieściami, legendami, którzy znają miejsca duże i małe, gdzie mieszkały osoby znane i nieznane, gdzie toczyły się spotkania i aktywności, o których się wspomina.

W holu MDK „Koszutka” filia „Dąb” zagości duża mapa dzielnic Wełnowiec, Józefowiec i „Dąb”, na której każda historia znajdzie swoje miejsce

do góry