Strona główna/Aktualności/Spacer po Katowicach

Spacer po Katowicach

31 Sierpnia 2020
spacer po Katowicach
 

Konkurs promujący nasze kochane Katowice

Co należy zrobić?

  • Zachęcamy do podzielenia się swoimi ciekawymi krajoznawczo trasami spacerowymi po naszym mieście.
  • Opis trasy wraz ze zdjęciami miejsc będzie można wysyłać na maila Organizatora konkursu  lub na facebooka : Miejski Dom Kultury "Koszutka" filia "Dąb"

Cel

  • Działanie ma na celu promocję miasta Katowice, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń spacerowiczów oraz pokazanie innym osobom miejsc ciekawych i wartych zobaczenia zachęcając tym samym do ich poznania.

Termin zgłoszenia

Rozpoczęcie działań od 7 maja 2020r., zakończenie 31 sierpnia 2020r.Plakat konkursu

 

Nagrody

Autorzy najciekawszych tras spacerowych otrzymają nagrody.

RODO

Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik przenosi na Organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do przesłanych zdjęć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia i bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na następujących polach eksploatacji:

  1. Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami,
  2. Utrwalanie i zwielokrotnianie w celu przechowywania,
  3. Wykorzystanie zdjęć do promowania konkursu, jak również Organizatora konkursu,
  4. Wprowadzanie do pamięci komputera oraz systemów, którymi dysponuje Organizator konkursu,
  5. Wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym do Internetu,
  6. Wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji zdjęć na potrzeby organizatora konkursu w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
  7. Opracowania, przetwarzanie i modyfikacji.

*Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wyboru nadesłanych materiałów

* Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanych zdjęć i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

do góry