Strona główna/Aktualności/Międzyszkolny Festiwal Talentów

Międzyszkolny Festiwal Talentów

13 Listopada 2014

Organizator

Miejski Dom Kultury „KOSZUTKA” filia „Dąb” ul. Krzyżowa 1 w Katowicach

Cele festiwalu

 • prezentacja talentów, zdolności i umiejętności dzieci i młodzieży,
  rozwój twórczej ekspresji,
  promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
  integracja uczestników

Adresaci

Festiwal jest skierowany do dzieci i młodzieży, którzy chcą zaprezentować swoje pasje, zainteresowania i talent.

Uczestnicy

W Festiwalu mogą wystąpić wykonawcy indywidualni jak i grupy reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazjalne
oraz osoby zgłaszane przez rodziców.

Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe:

 1. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 2. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
 3. Uczniowie szkól gimnazjalnych

Prezentacje

Komisja Konkursowa będzie oceniała prezentacje w trzech kategoriach:

 • śpiew
 • taniec
 • małe formy teatralne / recytacja, kabaret, pantomima/

Maksymalny czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.
Prezentacje oceniane będą przez Komisję Konkursową, która wyłoni laureatów w poszczególnych
kategoriach konkursowych.

Zgłoszenia

Zgłaszający są zobowiązani do dostarczenia wypełnionej czytelnie karty zgłoszenia do sekretariatu Miejskiego Domu Kultury „KOSZUTKA” przy ul. Grażyńskiego 47 lub filii „Dąb” przy ul. Krzyżowej 1 w Katowicach.

Kartę zgłoszenia można także dostarczyć faxem: (32) 258 92 00 lub e-mailem na adres:  w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2014 r.

Międzyszkolny Festiwal Talentów odbędzie się 13 listopada 2014 r. o godz. 9.00 w sali audowizualnej MDK „KOSZUTKA” filia „Dąb” przy ul. Krzyżowej 1.

Koncert Laureatów odbędzie się 14 listopada o godz. 17.00. Uczestnictwo w Festiwalu oznacza zgodę na bezpłatne publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych w prasie, internecie oraz innych mediach reklamujących imprezę.

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na postanowienia niniejszego regulaminu.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Festiwal Talentów
pdf 2014-11-19 regulamin Festiwalu Talentów.pdf
ilość pobrań: 968
regulamin Festiwalu Talentów.pdf 66.92KB zobacz
pdf 2014-11-19 karta zgłoszenia Festiwal Talentów.pdf
ilość pobrań: 979
karta zgłoszenia Festiwal Talentów.pdf 88.57KB zobacz

do góry