Strona główna/Aktualności/"Lekarz w oczach dziecka" - konkurs plastyczny dla dzieci (..)

"Lekarz w oczach dziecka" - konkurs plastyczny dla dzieci od 4 do 12 lat

31 Sierpnia 2017
 

Śląska Izba Lekarska oraz Miejski Dom Kultury "Koszutka" serdecznie zapraszają dzieci od 4 do 12 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Lekarz w oczach dziecka".

Prace do MDK "Koszutka" ( ul. Grażyńskiego 47) należy dostarczyć do 31 sierpnia 2017 r.

 

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Lekarz w oczach dziecka”

ORGANIZATOR:  Śląska Izba Lekarska wspólnie z Miejskim Domem Kultury „Koszutka”

CELE:                                                     

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci
 • Promowanie dziecięcej kreatywności
 • Aktywowanie uzdolnień plastycznych
 • Konfrontacja świata lekarskiego z wyobraźnią dziecięcą

WARUNKI   UCZESTNICTWA:

 • Uczestnikiem konkursu może być dziecko od 4 do 12 roku życia, które prześle jedną pracę konkursową w formie plastycznej własnego autorstwa
 • Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy plastycznej formatu A-4 wykonanej dowolną techniką płaską z przyklejoną na odwrocie metryczką według załączonego wzoru*
 • Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu

DOSTARCZENIE  PRAC:

 • Prace należy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” na adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 47
 • Z pracą należy dostarczyć wypełnioną metryczkę*
 • Ostateczny termin dostarczenia prac upływa 31.08.2017r.
 • Dostarczone prace będzie można odebrać  po wystawie organizowanej przez Śląską Izbę Lekarską odbywającej się w siedzibie Izby do końca października 2017 r. Po tym terminie, będą one do odbioru do końca listopada 2017 r., następnie przechodzą na własność Organizatora

KRYTERIA  OCENY:

 • Oryginalność wyrazu artystycznego
 • Swoboda w doborze środków artystycznych

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU  i OGŁOSZENIE  WYNIKÓW:

 • Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja
 • Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie
 • Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat
 • Informacja o rozstrzygnięciu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz w piśmie Pro Medico - wydawanym przez Śląską Izbę Lekarską
 • Laureaci zostaną także powiadomieni mailowo i telefonicznie
 • Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 26 września o godz. 15:00 w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A w związku z odsłonięciem pomnika Hippokratesa na skwerze przy Domu Lekarza – siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej.
 • Wyłonieni Laureaci otrzymają nagrody. Zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 • Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 • Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas spotkania w dniu 26 września 2017 r., wystawy prac odbywającej się w siedzibie Organizatora oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Organizatora.
 • Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez publiczne wystawienie, odtworzenie, utrwalania i zwielokrotniania utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu
 • Wątpliwości w zakresie stosowania Regulaminu rozstrzyga Organizator i jego interpretacja jest wiążąca.
 • Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
pdf 2017-08-14 metryczka - Lekarz widziany oczami dziecka.pdf
ilość pobrań: 633
metryczka - Lekarz widziany oczami dziecka.pdf 264.25KB zobacz

do góry