Jesteś na: Strona główna / MDK Koszutka / Konkursy i festiwale / Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

pióro baner

Informujemy, że termin nadsyłania wierszy na Turniej zostaje przedłużony do 5 maja 2017r.

XIX Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza
„I Ty możesz zostać poetą”

Miejski Dom Kultury “Koszutka” w Katowicach zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza.Konkurs  jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia.

 1. Konkurs  jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.
 3. Nadesłany wiersz powinien być opatrzony godłem.
 4. Laureaci pierwszych nagród dotychczasowych Turniejów organizowanych przez MDK „Koszutka” nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach konkursu.
 5. Do wiersza należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy i e-mail oraz telefon autora/ autorki wiersza  wraz z oświadczeniem – patrz załącznik  *
 6. Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2018 roku.
 7. Wiersze należy nadsyłać na adres: Miejski Dom Kultury „Koszutka”,
 1.   Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice, z dopiskiem „Turniej Jednego Wiersza”.
 1. Profesjonalne Jury przyzna nagrodę główną, pieniężną, wyróżnienia rzeczowe oraz wytypuje wiersze w kategorii „do druku”.
 2. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wyróżnione wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Za druk w książce będącej pokłosiem konkursu, autorzy nie otrzymują honorariów. Nadesłanych prac Organizatorzy nie odsyłają.
 3. Wyniki  Turnieju zostaną podane do publicznej wiadomości.
 4. Laureaci  Turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikowanie swojego wizerunku / w prasie, telewizji i internecie/ w materiałach filmowych i fotograficznych  sporządzonych przez Organizatora podczas ogłoszenia wyników w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych. 
 5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2018 roku, w czasie „Poetyckiej Nocy Świętojańskiej”, o czym autorzy wyróżnieni w Turnieju zostaną powiadomieni osobnym pismem.
 6. Sprawy nie objęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy konkursu.

I Ty możesz zostać poetą. Spróbuj!

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Regulamin TJW.2018.doc Regulamin TJW.2018.doc 18-02-06 00:40 31KB Regulamin TJW.2018.doc pobierz

YXGZBlIdXkKRDynIymLTiQ6sAIUJuagYQh--LwD8ZsxTPaPqYgfJmQAMJs2bSleBZ05BeB0EIRKsjQRHcEM6nQ

a45QDFvJfW_aFg27B_ZXs5fHODNfX4eByg52kMEukdVTPaPqYgfJmQAMJs2bSleBZ05BeB0EIRKsjQRHcEM6nQ

KcS-NWO1xgzCfQNsv3e5uKekmV_92ef9tYWWu4YGuHVTPaPqYgfJmQAMJs2bSleBZ05BeB0EIRKsjQRHcEM6nQ

iGs7CVZ6wr9JnkPRuAXMGOFsw9g-JiIa0ak5lRKsNSNTPaPqYgfJmQAMJs2bSleBZ05BeB0EIRKsjQRHcEM6nQ