Jesteś na: Strona główna / MDK Koszutka / MATT Flooreski

MATT Flooreski

Mała Akademia Teatru i Tańca Flooreski Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na zajęcia taneczne i teatralne! 

Dzieci i młodzież szczególnie utalentowane artystycznie wezmą udział w oficjalnej części artystycznej Światowego Szczytu Klimatycznego ONZ w grudniu 2018 r. oraz w III edycji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2019!

Szczegóły na stronie: www.dzieci.us.edu.pl 

Przesłuchania wstępne odbędą się 21 września, w godzinach 16.30 – 18.00
w sali baletowej MDK Koszutka, ul. Grażyńskiego 47, Katowice.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc!
 

Planowane rozpoczęcie zajęć MATT Flooreski UŚD – 5 października 2018 r.! 

Zajęcia prowadzić będzie dyrektor artystyczny Małej Akademii Teatru i Tańca Flooreski Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, aktorka scen muzycznych, choreograf i pedagog -  Lidia Bień.

Cykliczne zajęcia realizowane będą w MDK Koszutka, ul. Grażyńskiego 47, Katowice. 

W programie:

Zajęcia taneczne:

 • Taniec nowoczesny z elementami baletu
 • Ćwiczenia rytmiczne rozwijające słuch muzyczny
 • Ćwiczenia taneczno – ruchowe rozwijające koordynację ruchową
 • Wprowadzenie do techniki tańca klasycznego, nowoczesnego, modern, jazz oraz kreatywnych form taneczno - ruchowych
 • Ruch sceniczny
 • Choreografia

Finalnie: realizacja kompozycji choreograficznych w zróżnicowanych technikach tanecznych i ruchowych. Udział w spektaklach teatralnych oraz innowacyjnych projektach edukacyjnych.

Zajęcia teatralne:

 • Gra aktorska
 • Interpretacja tekstów
 • Dykcja
 • Emisja głosu
 • Ruch sceniczny
 • Choreografia
 • Praca z kostiumem, rekwizytem, scenografią. 

Finalnie: realizacja spektakli teatralnych oraz innowacyjnych projektów edukacyjnych.

Serdecznie zapraszamy
Kolegium Uniwersytetu Śląskiego Dzieci 

Ważne informacje!

Uczestnikiem zajęć tanecznych i teatralnych MATT Flooreski mogą zostać dzieci i młodzież utalentowane artystycznie, niebędące studentami Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, po wcześniejszych przesłuchaniach wstępnych. 

Minimalny wiek uczestnika zajęć tanecznych  -  ukończony co najmniej 5 rok życia.
Minimalny wiek uczestnika zajęć teatralnych – ukończony co najmniej 8 rok życia. 

Przesłuchania wstępne odbędą się 21 września w sali baletowej MDK Koszutka, ul. Grażyńskiego 47, Katowice, odpowiednio dla grupy:

grupa teatralna – w godz. 16.30 – 17.15

grupa taneczna – w godz. 17.15 – 18.00.

Obowiązuje wygodny strój taneczny lub sportowy oraz obuwie zmienne (ćwiczki, baletki lub sportowe). Prosimy o zabranie przez dzieci napoju. 

Prosimy także o dokonanie wcześniejszego, elektronicznego zgłoszenia zainteresowanych przesłuchaniami dzieci i młodzieży oraz podanie Państwa kontaktu telefonicznego na adres: bien.lidia@gmail.com

Informacje o wynikach przesłuchań wstępnych, obowiązujące godziny zajęć oraz zaproszenie dzieci i młodzieży na pierwsze spotkanie MATT Flooreski UŚD otrzymają Państwo na podany adres e-mail lub  w formie wiadomości sms.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowane rozpoczęcie zajęć MATT Flooreski UŚD – 5 października 2018 r.! 

Płatności i organizacja! 

Zajęcia  MATT Flooreski UŚD odbywać się będą cyklicznie, w każdy piątek miesiąca (z wyjątkiem świąt), w godzinach 16.30 – 17.15 oraz 17.15 – 18.00 z podziałem na grupy taneczną i teatralną, w sali baletowej MDK Koszutka, ul. Grażyńskiego 47, Katowice.

Każda grupa (taneczna i teatralna) realizować będzie 4 godziny dydaktyczne (45 min.) zajęć w miesiącu  (jedną godzinę tygodniowo).

Obowiązywać będzie płatność miesięczna za udział w zajęciach w wysokości 70 zł. Płatność realizowana będzie z góry za każdy miesiąc, na wskazane konto Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. 

Szczegółowe informacje dotyczące Małej Akademii Teatru i Tańca Flooreski znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu Śląskiego Dzieci: www.dzieci.us.edu.pl w zakładce „MATT Flooreski”.

Kontakt:

Lidia Bień

e-mail: bien.lidia@gmail.com

tel. 792-940-924, w godz. 11.00 – 13.00.

MATT Flooreski

Zajęcia w akademii

 • MATT Flooreski

  MATT Flooreski

 • MATT Flooreski

  MATT Flooreski

 • MATT Flooreski

  MATT Flooreski

 • MATT Flooreski

  MATT Flooreski

9sMXYcbELi9YGm-zif0S3vX10GZNp_YOvA35dlp7Vb8

CtIeDcfdV2t1pfQm7mHAlfb1A5DJzX4wnxFwzjTYogs

9d1DpSbZA1ZVIArx-Ug-3vjrJcNfOafIz5uB8TO4v1c

q4fTSNteb6J8B7XQD7kAMyVotDZmD6fsr9J0rrVAukg