Jesteś na: Strona główna / Kontakt / Newsletter

Newsletter

Dopisując swój adres e-mail, do bezpłatnej listy e-mailingowej, zgadzacie się Państwo się na otrzymywanie informacji publikowanych przez Miejski Dom Kultury "Koszutka".

Sposób dopisywania do newslettera:

  • Wpisz swój adres e-mail w odpowiednie pole na witrynie (w lewej kolumnie, poniżej menu), wskaż opcję „dodaj” i zatwierdź jej wysłanie.
  • Odbierz swoją pocztę i odczytaj e-mail potwierdzający chęć przyłączenia się do newslettera Miejskiego Domu Kultury "Koszutka".
  • Potwierdź swoją decyzję poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanym liście.

Sposób wypisania się z listy newslettera:

  • Wpisz swój adres e-mail w odpowiednie pole na witrynie, wybierz opcję „usuń” i zatwierdź jej wysłanie.
  • Odbierz swoją pocztę i odczytaj e-mail potwierdzający chęć wypisania się z newslettera Miejskiego Domu Kultury "Koszutka".
  • Potwierdź swoją decyzję poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanym liście. Adres jest całkowicie usuwany z naszej bazy adresów.

Klauzula

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury "Koszutka" w Katowicach.

Dane kontaktowe
Miejski Dom Kultury "Koszutka"
ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice
Telefon: +48 32 258 92 00, +48 32 258 99 77
Fax: +48 32 258 99 78
E-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawach dotyczących przetwarzania w Miejskim Domu Kultury "Koszutka" danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:

Newsletter

Dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

  • subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" w Katowicach. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, tj. przesyłania informacji o działalności MDK "Koszutka" poprzez Newslettera.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne
* pola wymagane

y6qDgicodIC_IFTq1doo959EQfGrReNoQoUB0TF89NE

0ELg20i2eyvoSaC-BCPCoQvG6FurpEwf9LQgPva7LsI

jw_yfe8i_S6-1SasGfePo1d8xuc3jShcvbF4YF2cnhg

9O0RNh8tPGzSBnVxMkB2nESM-nm19HKX8QMZdOvY2iw