Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

VI WOJEWÓDZKI FESTIWAL TALENTÓW (2019-11-22, Piątek)

INFORMUJEMY, ŻE OSIĄGNĘLIŚMY LIMIT ZGŁOSZEŃ W KATEGORII ŚPIEW- OBOWIĄZUJE LISTA REZERWOWA, ZAPRASZAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ DO KATEGORII TANIEC.

 

Jest nam niezwykle miło ogłosić zapisy do kolejnej, już VI edycji Wojewódzkiego Festiwalu Talentów.

Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, którzy chcą zaprezentować swoje pasje, zainteresowania oraz talent. Mogą oni występować w grupie lub indywidualnie. Jury będzie oceniało prezentacje w dwóch kategoriach:

  • śpiew (21 listopada)
  • taniec (22 listopada)

Zachęcamy dzieci i młodzież do prezentacji swojej twórczej ekspresji i integracji z uczestnikami z całego województwa. Będzie nam niezwykle miło gościć promotorów aktywnych form spędzania wolnego czasu.

W festiwalu mogą wystąpić wykonawcy indywidualni lub grupy zgłoszone przez szkoły, instytucje kultury, lub opiekunów prawnych. Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy wiekowe

  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
  • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
  • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

VI Wojewódzki Festiwal Talentów odbędzie się 21-22 listopada w sali audiowizualnej MDK "Koszutka" filia "Dąb" (ul. Krzyżowa 1).

Zgłaszający są zobowiązani do dostarczenia czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych do sekretariatu Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" filia "Dąb" ul. Krzyżowa 1, Katowice. - osobiście lub drogą pocztową. Można je również przesłać mailem, w formie skanu, ze wszystkimi stosownymi podpisami na adres filiadab@mdkkoszutka.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń (śpiew do 40 występów, taniec do 40 występów).

Warunkiem udziału w Festiwalu jest dostarczenie prawidłowo wypełnione karty zgłoszenia oraz wniesienie opłaty wpisowej:

  • 10 zł soliści
  • 20 zł duety
  • 30 zł zespoły

Kwotę należy wpłacić na konto Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” do 8 listopada
NR KONTA: 78 1050 1214 1000 0007 0000 6091
Z dopiskiem FESTIWAL TALENTÓW, imieniem i nazwiskiem/nazwą uczestnika/grupy i miejscowością.
Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę zobowiązani są do podania danych (nazwa, adres, NIP) w terminie do 7 dni po dokonaniu wpłaty wpisowego.

Karty uczestnictwa, zgoda na przetwarzanie danych oraz regulamin do pobrania TUTAJ

wszystkie wiadomości

qS82WDtRUaryCDQXfr3WKHc0MsgL9Hco6ChN3Daokj8

oLSNOdKb_ivCOI9A1vu5W43iKtzMXu7PJXRkEPrW5KE

W3u7q1ElFRUtVIUd_faCckL1f1fvi9DvSfHWuSfh2lo

RXrx-Ilp7f5kbYnXtTN_dx51atX7hgebMNp3UaprKFw